| | | | | Библиотека | |
 
 Тематика:         
 Търсене:         

 
Подробно търсене
 Архив:              Подробен лист

 ТОП 10 на най- 
   Лекции по Астрономия


№ 1. ПОГЛЕД КЪМ ВСЕЛЕНАТА
Начало и край на Вселената. Вселенската година. Земята. Слънчевата система...

№ 2. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯТА НИ ЗА ВСЕЛЕНАТА.
Две неща изпълват душата с винаги ново и силно удивление и благоговение, колкото повече и по-дълго размишляваме за тях – звездното небе над нас и нравственият закон в нас - Имануил Кант...

№ 3. ЗВЕЗДНОТО НЕБЕ.
Съзвездия. Блясък и видима звездна величина.Небесна сфера. Елементи на небесната сфера...

№ 4. НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗВЕЗДНОТО НЕБЕ. ОРИЕНТИРАНЕ ПО ЗВЕЗДИТЕ.
Ориентиране по полярната звезда и намиране на световните посоки.Наблюдение на някои Съзвездия, Звездни купове, Мъглявини и Галактики....

№ 5 МЕТОДИ И УРЕДИ НА АСТРОНОМИЯТА.
Основни методи на Астрономията. Оптични телескопи. Как да разчитаме телескоп? Характеристики на телескопите...


НАЙ-НОВО В БИБЛИОТЕКАТА
№ 6. ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА.
(.pdf)

Топлинни източници на светлина. Луминесцентни източници на светлина. Лазери. Свойства на лазерното лъчение...

№ 7. ИНФРАЧЕРВЕНИ И УЛТРАВИОЛЕТОВИ ЛЪЧИ.
(.pdf)

Инфрачервени лъчи. Ултравиолетови лъчи. Място в спектъра на електромагнитните вълни. Източници и предпазване от вредно въздействие...

№ 8. РЕНТГЕНОВИ ЛЪЧИ.
(.pdf)

Откриване на рентгеновите лъчи. Място на рентгеновите лъчи в спектъра на електромагнитните вълни. Получаване на рентгенови лъчи...

№ 9. ТОПЛИННО ИЗЛЪЧВАНЕ.
(.pdf)

Разработките на Макс Планк – полагане на основите на квантовата Физика. Закон на Стефан-Болцман.Спектър на топлинното излъчване на абсолютно черно тяло. Закон на Вин....

№ 10. ЗАКОНИ ПРИ ТОПЛИННОТО ИЗЛЪЧВАНЕ.(УПРАЖНЕНИЕ)
(.pdf)

В резултат на топлинното излъчване температурата на човешкото тяло бързо би спаднала, ако успоредно не протичаше и противоположният процес – поглъщане на електромагнитно лъчение. Експериментално е установено...

№ 11. ФОТОЕЛЕКТРИЧЕН ЕФЕКТ.
(.pdf)

Откриване на фотоефекта. Изследване на фотоефекта. Волтамперна характеристика на фотоклетка. Приложение на фотоефекта....

№ 12. ФОТОНИ. ОБЯСНЕНИЕ НА ФОТОЕФЕКТА.
(.pdf)

Човекът, който промени света. Фотони. Уравнение на Айнщайн. Обяснение на законите на фотоефекта...

№ 13. ВЪЛНОВИ СВОЙСТВА НА ЧАСТИЦИТЕ.
(.pdf)

Какво предсказа дьо Бройл през 1923г.? Доказателство на хипотезата на дьо Бройл. Опит на Дейвидсън и Джърмър. Как да пресмятаме дължината на вълната на дьо Бройл?...

 
 
   Сряда, 07 Октомври 2015    
   © ТРЯБВА ДА ЗНАМ   WEBSolution: AlbaTecnologies-BG  
Приятели: Смешни истории | Почивки | Смешни картинки